MAXI - 3, 4 og 5 åringene

Velkommen til Maxi! Vi er en storbarnsavdeling som har godkjent 18 storbarnsplasser i alderen 3-6 år. Barna er delt inn i grupper basert på alder, utviklingsnivå og individuelle behov. I løpet av uka jobber vi både gruppevis og i fellesskap: i grupper for å heve kvaliteten, samt tilpasse pedagogisk innhold og oppgaver for hvert enkelt barn, og for å bedre kunne se enkeltbarnet og være tettere på som voksen. I fellesskap for å leke på tvers av alder, samt styrke samholdet i barnegruppa. De yngste barna får noen eldre barn å strekke seg etter og de eldste får lære å ta hensyn til de yngste.

Dagsrytme for MAXI:

 Foruten om disse faste fellespunktene er alle gruppene på tur en gang i uka.

  • Tirsdag - Turgruppe 1
  • Onsdag - Turgruppe 2