Visjon og Grunnsyn

Grunnsynet vårt: Vi tror at barndommen er verdifull og har en egen verdi, derfor ser vi på hvert enkelt barn som unikt og verdifullt og som skal behandles med respekt - de skal bli sett og hørt hos oss. Vi ønsker at barna skal føle at deres meninger er viktig og har betydning i hverdagen i barnehagen. Som ansatt i Småbergan barnehage har vi et ansvar for å formidle de verdiene barnehagen står for med respekt for alles kulturelle, religiøse og verdigmessige tilknytning.