MAXI - 3, 4 og 5 åringene

Velkommen til Maxi! Vi er en storbarnsavdeling som har godkjent 18 storbarnsplasser i alderen 3-6 år. Hos oss er vi delt inn i grupper basert på alder. I løpet av uka jobber vi både gruppevis og felles: gruppevis for å heve kvaliteten og tilpasse det pedagogiske opplegget for hvert enkelt barn, og for å bedre kunne tilrettelegge og se enkeltbarnet og være tettere på som voksen. felles for å bli godt kjent med hverandre, leke på tvers av alder og styrke samholdet i gruppa. De små får noen større og strekke seg etter og de store må lære seg og ta hensyn til de minste. Tirs er det tur dag.

Dagsrytme for MAXI:

 Foruten om disse faste fellespunktene er alle gruppene på tur en gang i uka.

  • Tirsdag - Ugler og Hakkespetter (hver for seg, men også fellesturer i blandt)
  • Onsdag - Spurvene