/>

Årsplan 2022/2023

I vår årsplan synliggjør vi hvordan vi arbeider med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) i praksis. Den er et arbeidsredskap for personalet i det daglige arbeidet og skal brukes i planlegging, gjennomføring, vurdering og refleksjon av barnehagen. Den gir også foresatte innsikt i barnehagens drift og sier noe om foresattes muligheter for påvirkning og medbestemmelse som er bestemt i barnehageloven §4. Årsplanen er godkjent av samarbeidsutvalget i juni 2022.

Her kan du lese hele årsplanen for Småbergan barnehage:

Årsplan 2022-2023, V01.07.22